Vad Är Aktiesplit? Så här Fungerar Det

vad är aktiesplit

En aktiesplit är när ett företag delar upp de befintliga aktierna i aktien i flera nya aktier för att öka aktiens likviditet. Även om antalet utestående aktier ökar med en specifik multipel, förblir aktiernas totala dollarvärde detsamma jämfört med före split-belopp, eftersom uppdelningen inte tillför något verkligt värde. De vanligaste uppdelningen nyckeltal är 2-för-1 eller …

Vad Är Aktiesplit? Så här Fungerar Det Läs mer »