Aktier Fonder

Hur Man Kan Leva På Avkastning

leva på avkastning

För de flesta investerare är en säker och sund pensionering prioritet nummer ett. Huvuddelen av många människors tillgångar går in på konton avsedda för detta syfte. Men lever på dina investeringar när du äntligen gå i pension kan vara lika utmanande som att spara för en bekväm pension. De flesta tillbakadragande metoder kräver en kombination …

Hur Man Kan Leva På Avkastning Läs mer »

Skillnaden Mellan Aktier Och Fonder

vad är aktier och fonder

När du investerar i aktiemarknaden, det är alltid en bra idé att diversifiera din portfölj. Det innebär att sprida ut din risk genom att investera i en rad aktier, obligationer, fonder och börshandlade fonder i en bred geografi som inkluderar USA samt en utvecklad och framväxande ekonomier utomlands. Men vad är skillnaden mellan en aktie …

Skillnaden Mellan Aktier Och Fonder Läs mer »

Vad Är Aktiesplit? Så här Fungerar Det

vad är aktiesplit

En aktiesplit är när ett företag delar upp de befintliga aktierna i aktien i flera nya aktier för att öka aktiens likviditet. Även om antalet utestående aktier ökar med en specifik multipel, förblir aktiernas totala dollarvärde detsamma jämfört med före split-belopp, eftersom uppdelningen inte tillför något verkligt värde. De vanligaste uppdelningen nyckeltal är 2-för-1 eller …

Vad Är Aktiesplit? Så här Fungerar Det Läs mer »